L O A D I N G

Ryzyko walutowe związane z eksportem

Ryzyko walutowe związane z eksportem:

Załóżmy, że zamawiamy towaru naszego dostawcy za 100 000 EUR z terminem płatności 14 dni. W momencie dokonywania zamówienia kurs EUR/PLN wynosi 4,3500 co daje ekwiwalent 435 000 PLN. Zakładamy sprzedaż towaru w Polsce z marżą 35 000PLN, a więc za kwotę 470 000 PLN. W ciągu 14 dni kurs na rynku walutowym rośnie i w momencie płatności faktury dla dostawcy wynosi 4,4500. Oznacza to, że za 100 000 EUR musimy zapłacić nie 435 000 PLN jak zakładaliśmy, a 445 000 PLN. Oznacza to spadek naszej marży o niemal 29% –z 35 000 PLN do poziomu 25 000 PLN. Z powodu ryzyka walutowego i wystąpienia negatywnych zmian kursu walut nasz biznes został narażony na potencjalne straty.